Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ΟΣΥ - 12/01/2017

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στην υποδομή της υπηρεσίας του Ευδόξου, ενδέχεται η πρόσβαση στις εφαρμογές του Συστήματος Πληρωμών των Εκδοτών να μην είναι δυνατή, κατά διαστήματα, την Πέμπτη 12/01/2017, στο διάστημα 18:00-20:00.

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0