Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Προγραμματισμένες Εργασίες Συντήρησης - 20/02/2014

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στην υποδομή της υπηρεσίας του Ευδόξου, ενδέχεται η πρόσβαση στις εφαρμογές του Ευδόξου να μην είναι δυνατή, κατά διαστήματα, τη Δευτέρα 20/02/2017 στο διάστημα 15:00-16:30.

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0