Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ΟΣΥ - 21/07/2017

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στην υποδομή της υπηρεσίας του Ευδόξου, ενδέχεται η πρόσβαση στην εφαρμογή του Συστήματος Πληρωμών των Εκδοτών να μην είναι δυνατή, κατά διαστήματα, την Παρασκευή 21/07/2017 στο διάστημα 10:00 - 13:00.

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0