Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης 06/10/2017

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στην υποδομή της υπηρεσίας του Ευδόξου, ενδέχεται η πρόσβαση στις εφαρμογές του Ευδόξου να μην είναι δυνατή, κατά διαστήματα, την Παρασκευή 06/10/2017 στο διάστημα 13:00 - 16:00.

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0