Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Εκκαθάριση συγγραμμάτων Πανεπιστημίων παρελθόντων ετών

Την ανακοίνωση του ΥΠΔΒΜΘ σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων παρελθόντων ετών και μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 θα βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0