Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Εκκαθάριση συγγραμμάτων Πανεπιστημίων παρελθόντων ετών

Την ανακοίνωση του ΥΠΔΒΜΘ σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων παρελθόντων ετών και μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 θα βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0