Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Κοινή Υπουργική Απόφαση ενίσχυσης βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι., μακροχρόνιου δανεισμού διδακτικών συγγραμμάτων και λοιπών διατάξεων κοστολόγησης

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση για θέματα που αφορούν την ενίσχυση βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι., το μακροχρόνιο δανεισμό διδακτικών συγγραμμάτων και λοιπές διατάξεις κοστολόγησης μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0