Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Εγκύκλιος για την έκδοση παραστατικών διακίνησης των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων

Στον ακόλουθο σύνδεσμo μπορείτε να βρείτε την εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση παραστατικών διακίνησης (δελτία αποστολής) των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0