Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Παράταση ανάρτησης διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2020‐2021 στο Π.Σ. Εύδοξος

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν αποδοχής σχετικού αιτήματος του ΣΕΕΒΙ από τον αρμόδιο Υφυπουργό κύριο Β. Διγαλάκη, παρατείνεται η περίοδος ανάρτησης των διδακτικών συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0