Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Ολοκλήρωση περιόδου ηλεκτρονικής κοστολόγησης διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο Π.Σ. Εύδοξο

Στον ακόλουθο σύνδεσμo μπορείτε να βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το οποίο η περίοδος ηλεκτρονικής κοστολόγησης των διδακτικών συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ηλεκτρονική κοστολόγηση των συγγραμμάτων του συνολικού καταλόγου διδακτικών συγγραμμάτων, δηλαδή των συγγραμμάτων που έχουν επιλεγεί από τις Γραμματείες των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και διανέμονται ήδη στους φοιτητές καθώς μη έγκαιρη ηλεκτρονική κοστολόγηση συγγράμματος που θα διανεμηθεί σε φοιτητές ή σε βιβλιοθήκες θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία πληρωμής του ελλείψει σχετικής τιμής στο σύστημα κοστολόγησης.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0