Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Εκδήλωση Ενημέρωσης Εκδοτών

Στην κατεύθυνση αναδιάρθρωσης του πλαισίου διάθεσης και διανομής των Συγγραμμάτων, από το νέο ακαδημαϊκό έτος θα εφαρμοστούν μια σειρά από βελτιωτικές παρεμβάσεις, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε διαδικαστικό επίπεδο, με την εισαγωγή ενός νέου, καθολικού συστήματος διανομής Συγγραμμάτων στους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας.

Η αναβάθμιση του τρόπου διάθεσης των Συγγραμμάτων θα ωφελήσει κυρίως τους φοιτητές αλλά συγχρόνως θα απλοποιήσει σημαντικά την όλη διαδικασία, μειώνοντας το διαχειριστικό φόρτο, τόσο από τις Γραμματείες των Τμημάτων όσο και από την πλευρά των Εκδοτών/Διαθετών των Συγγραμμάτων.

Οι βασικοί στόχοι των προγραμματιζόμενων αλλαγών, σε σχέση με τους φοιτητές είναι οι εξής:

-   Αναλυτική παρουσίαση των παρεχομένων Συγγραμμάτων (εξώφυλλο, περιεχόμενα, ενδεικτικό απόσπασμα) ανά μάθημα του Οδηγού Σπουδών.
-   Επιλογή και άμεση παραλαβή των Συγγραμμάτων.

Επιπλέον, σε σχέση με τους Εκδότες/Διαθέτες Συγγραμμάτων, τα οφέλη συνοψίζονται στα εξής:

-   Απλοποιείται η σχέση του Υπ. Παιδείας με τους Εκδοτικούς Οίκους, καθώς δεν θα υπάρχει ανάγκη για ανταλλαγές εγγράφων σχετικά με τους φοιτητές που απέκτησαν κάθε Σύγγραμμα.
-   Η αποζημίωση των Εκδοτών μπορεί να δρομολογηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των Συγγραμμάτων, επειδή όλα τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα on-line στις υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας.

Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή των Εκδοτών, το Υπουργείο Παιδείας οργανώνει από κοινού με τον φορέα υλοποίησης του έργου (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ) ενημερωτική εκδήλωση :

Την Τρίτη 13/4/2010 στο Αμφ. Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), ώρα 16:00μμ

Πρόκειται για το πρώτο βήμα μιας σειράς από προωθητικές ενέργειες ενημέρωσης και προσκαλούμε να συμμετέχουν τα μέλη των εκδοτικών συλλόγων.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0