Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.12/97315/Β3/30−8−2011 (Β΄1915) κοινής υπουργικής απόφασης

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.12/97315/Β3/30−8−2011 (Β΄1915) κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στις νέες διαδικασίες και προθεσμίες κοστολόγησης, μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0