Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ12/97315/Β3/30−8−2011 (Β΄1915) κοινής υπουργικής απόφασης
Την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ12/97315/Β3/30−8−2011 (Β΄1915) κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στην κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων μπορείτε να τη βρείτε εδώ.
Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0