Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Κ.Υ.Α. Θεμάτων Διανομής και Κοστολόγησης Συγγραμμάτων

Στον παρακάτω σύνδεσμο ΦΕΚ 2433Β/05.08.2016 θα βρείτε τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στην διαδικασία διανομής και κοστολόγησης διδακτικών συγγραμμάτων:

  • ΚΥΑ 125766/Ζ1 05.08.2016: Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

  • ΚΥΑ 125768/Ζ1 05.08.2016: Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων

  • ΚΥΑ 125772/Ζ1 05.08.2016: Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων

 

 

 

 

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0