Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Διευκρινίσεις επί της Διαδικασίας Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων

Το έγγραφο με τις διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. 125766/Ζ1/28-7-2016 ΚΥΑ «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α» και της υπ’ αριθ. 125768/Ζ1/28-7-2016 ΚΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων», μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0