Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Τροποποίηση Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων

Την απόφαση για την τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0