Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Πρόσκληση Εκδοτών για εγγραφή στο "Εύδοξος"

Προσκαλούνται όλοι οι εκδότες οι οποίοι συμμετέχουν στην διανομή συγγραμμάτων σε τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, να μεριμνήσουν για την απόκτηση λογαριασμού στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα «Εύδοξος» μέσω της ιστοσελίδας www.eudoxus.gr. Η εγγραφή και η απόκτηση λογαριασμού θα είναι δυνατή από σήμερα, Τετάρτη 21 Απριλίου. 

Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη, προκειμένου να καταχωριστούν στη συνέχεια (μέχρι την 31/5/2010) όλα τα στοιχεία των διαθέσιμων συγγραμμάτων, που θα μπορούν να διατεθούν το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Για περαιτέρω πληροφορίες, διευκρινίσεις και τεχνική υποστήριξη, οι εκδότες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών (801-11-13600) του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας αλλά και στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0