Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Ενημέρωση Μελών ΔΕΠ για το Νέο Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων «Εύδοξος»

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τρόπου διανομής των συγγραμμάτων, σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, θα εφαρμοστεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 το νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης με την ονομασία «ΕΥΔΟΞΟΣ». Η ΠΟΣΔΕΠ συμμετείχε κατά την διάρκεια της διαβούλευσης, με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Βασικοί στόχοι του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές, η ελαχιστοποίηση του γραφειοκρατικού και διαχειριστικού φορτίου των Ιδρυμάτων, των Εκδοτών και του Υπουργείου Παιδείας, και η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η λειτουργία του ΕΥΔΟΞΟΣ έχει ήδη ξεκινήσει, από την 20/4/2010, με την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση όλων των εκδοτών που διαθέτουν πανεπιστημιακά συγγράμματα, μέσω του ιστότοπου www.eudoxus.gr. Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του Μαΐου θα καταχωρισθούν από τους εκδότες (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) τα στοιχεία για όλα τα συγγράμματα του ακαδημαϊκού έτους 2010-11. Ακολούθως, κατά την διάρκεια του Ιουνίου, οι Γραμματείες των ακαδημαϊκών τμημάτων θα καταχωρίσουν στο ΕΥΔΟΞΟΣ, με πολύ απλές διαδικασίες, την λίστα με τα προεπιλεγμένα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές όλων των Ιδρυμάτων θα έχουν την δυνατότητα να δηλώνουν, μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ, τα συγγράμματα που επιλέγουν σε κάθε τρέχον μάθημά τους. Κάθε δικαιούχος φοιτητής θα λαμβάνει έναν προσωπικό κωδικό (PIN), με τον οποίο θα μπορεί να παραλαμβάνει τα αντίστοιχα συγγράμματα από τα προκαθορισμένα σημεία διανομής, χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Στην ιστοσελίδα του ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr) αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες για το όλο έργο, που αναπτύσσεται για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα επισημαίνονται τα παρακάτω σημεία που αφορούν άμεσα τα μέλη ΔΕΠ. Πιο συγκεκριμένα:

1. Όσα μέλη ΔΕΠ είναι συγγραφείς, μέσω εκδοτικού οίκου, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο αντίστοιχος οίκος έχει εγγραφεί στο ΕΥΔΟΞΟΣ και έχει καταχωρίσει τα συγγράμματά τους μέχρι την προθεσμία της 31/5/2010.

2. Όσα μέλη ΔΕΠ έχουν εκδώσει συγγράμματα ως αυτο-εκδότες οφείλουν να εγγραφούν ατομικά στο ΕΥΔΟΞΟΣ (submit.eudoxus.gr/) και μετά να φροντίσουν για την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων των συγγραμμάτων τους, μέχρι την προθεσμία της 31/5/2010.

3. Κάθε μέλος ΔΕΠ που επιλέγει για τα μαθήματα που διδάσκει, συγγράμματα άλλων συγγραφέων, πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι αντίστοιχοι εκδότες που τα διανέμουν, έχουν εγγραφεί και έχουν καταχωρίσει εγκαίρως τα συγγράμματα αυτά (μέχρι την 31/5/2010).

4. Κάθε μέλος ΔΕΠ που επιθυμεί να διανείμει ξενόγλωσσα βιβλία, πρέπει να βεβαιωθεί ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας εκδότης/διαθέτης που αποδέχεται τον μηχανισμό κοστολόγησης και διανομής του Υπουργείου Παιδείας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκδότης/διαθέτης του ξενόγλωσσου συγγράμματος οφείλει να εγγραφεί και να καταχωρίσει στο ΕΥΔΟΞΟΣ τα στοιχεία του συγγράμματος. Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η διανομή.

5. Για τα Τμήματα ξένης φιλολογίας παραμένει ο ειδικός μηχανισμός, για την αγορά ξενόγλωσσων συγγραμμάτων από το Ίδρυμα, με ειδικό μειοδοτικό διαγωνισμό.

6. Τέλος, κατά τον μήνα Ιούνιο, όταν οι Γραμματείς των τμημάτων θα καταχωρίσουν στο ΕΥΔΟΞΟΣ τα προεπιλεγμένα συγγράμματα για όλα τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, θα πρέπει όλα αυτά τα συγγράμματα να περιλαμβάνονται στη βάση συγγραμμάτων που έχουν δηλωθεί από τους εκδότες.

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΥΔΟΞΟΣ, το ΕΔΕΤ ήδη λειτουργεί ειδικό γραφείο αρωγής χρηστών (801-11-13600), μέσω του οποίου τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις ή διευκρινίσεις για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα διανομής συγγραμμάτων.

Παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ να λάβουν ενεργό μέρος στη προσπάθεια για απλοποίηση και εξορθολογισμό του συστήματος επιλογής και διανομής συγγραμμάτων, μετέχοντας στα διάφορα στάδια λειτουργίας του αλλά και προσφέροντας τις παρατηρήσεις και συστάσεις τους για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων, προς το συμφέρον των φοιτητών και όλης της πανεπιστημιακής μας κοινότητας.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0