Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Πρόσκληση για εγγραφή Γραμματειών στο πρόγραμμα "Εύδοξος"

Η πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας για εγγραφή των Γραμματειών στο Πρόγραμμα "Εύδοξος", μπορεί να βρεθεί εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0