Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Ενημέρωση Εκδοτών για διαδικασία παράδοσης Συγγραμμάτων μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ACS αναδείχθηκε μειοδότης στον διαγωνισμό για επιλογή παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, και δεσμεύθηκε ότι θα διασυνδεθεί με τον ΕΥΔΟΞΟ, έτσι ώστε οι εκδότες που δε θα έχουν Σημείο Διανομής σε μία πόλη, θα παραδίδουν τα Συγγράμματά τους στους αντίστοιχους  φοιτητές μέσα από το δίκτυο της ΑCS, με κόστος  €1,2/αποστολή.

Ο Εκδότης θα τυπώνει από το δίκτυο (μέσα από τον λογαριασμό του στον ΕΥΔΟΞΟ) μία έτοιμη σελίδα pdf, με τα πλήρη στοιχεία της κάθε αποστολής. Θα επικολλά αυτή τη σελίδα στον φάκελο με το αντίστοιχο βιβλίο και θα τα παραδίδει στο πλησιέστερο σημείο παρουσίας της ACS. Κατόπιν η ACS θα παραδίδει τον φάκελο στον δικαιούχο φοιτητή, στο σημείο παρουσίας της ACS που θα έχει προσδιορίσει αρχικά ο φοιτητής κατά τη δήλωση Συγγραμμάτων.

Ο Εκδότης δεν θα επιβαρύνεται για τυχόν επιστροφές, αρκεί αυτές να μην ξεπερνούν το 5% των αποστολών.

Όλες οι επιμέρους διαδικασίες θα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά.

Σημειωτέον ότι η ACS έχει πάνω από 300 σημεία παρουσίας σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που αναμένεται ότι θα διευκολύνει τόσο τους εκδότες όσο και τους φοιτητές.

Πρόκειται να οργανωθεί μία ειδική εκδήλωση/παρουσίαση για τους εκδότες, την Πέμπτη 17 Ιουνίου, ώρα 13:00, στην Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι) όπου θα καλέσουμε και την ACS για να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία της ταχυμεταφοράς ΕΥΔΟΞΟΣ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0