Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Πρόσκληση προς Γραμματείες ΤΕΙ για την καταχώριση επιλέξιμων Συγγραμμάτων στον Εύδοξο

Η επιστολή του Υπουργείου Παιδείας προς τις Γραμματείες των Πανεπιστημίων σχετικά με την καταχώριση των επιλέξιμων Συγγραμμάτων στον Εύδοξο μπορεί να βρεθεί εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0