Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Προκήρυξη Διαγωνισμού για εταιρεία Ταχυμεταφοράς

Η προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς για το "Εύδοξος" μπορεί να βρεθεί εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0