Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Διανομή και Τιμολόγηση Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων

Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη διανομή και την τιμολόγηση των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων βρίσκεται εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0