Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Εκδήλωση Ενημέρωσης Γραμματειών των Τμημάτων

26/03/2010

Στην κατεύθυνση αναδιάρθρωσης του πλαισίου διάθεσης και διανομής των Συγγραμμάτων, σας γνωστοποιούμε ότι από το νέο ακαδημαϊκό έτος θα εφαρμοστούν μια σειρά από βελτιωτικές παρεμβάσεις, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε διαδικαστικό επίπεδο, με την εισαγωγή ενός νέου, καθολικού συστήματος διανομής Συγγραμμάτων στους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας.
Η αναβάθμιση του τρόπου διάθεσης των Συγγραμμάτων θα ωφελήσει κυρίως τους φοιτητές αλλά συγχρόνως θα απλοποιήσει σημαντικά την όλη διαδικασία, μειώνοντας το διαχειριστικό φόρτο, τόσο από τις Γραμματείες των Τμημάτων όσο και από την πλευρά των Εκδοτών/Διαθετών των Συγγραμμάτων.
Οι βασικοί στόχοι των προγραμματιζόμενων αλλαγών, σε σχέση με τους φοιτητές είναι οι εξής:

-    Αναλυτική παρουσίαση των παρεχομένων Συγγραμμάτων (εξώφυλλο, περιεχόμενα, ενδεικτικό απόσπασμα) ανά μάθημα του Οδηγού Σπουδών.
-    Επιλογή και άμεση παραλαβή των Συγγραμμάτων.

Επιπλέον, σε σχέση με τις Γραμματείες των Τμημάτων και τα Τμήματα Δημοσιεύσεων των Ιδρυμάτων, τα οφέλη συνοψίζονται στα εξής:
-    Σημαντική μείωση του διαχειριστικού φόρτου μέσω της ελαχιστοποίησης των παρεμβάσεων που θα είναι απαραίτητες, από την πλευρά των Γραμματειών των Τμημάτων.
-    Καλύτερη ενημέρωση και συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και πλήρης αξιοποίηση των δημόσιων πόρων.

Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή σας, το Υπουργείο Παιδείας οργανώνει από κοινού με τον φορέα υλοποίησης του έργου (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ) δύο ειδικές εκδηλώσεις για τα στελέχη των Γραμματειών των Τμημάτων:

-    Την Μ. Τρίτη 30/3/2010 στο Αμφ. Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), ώρα 11:00πμ
-    Την Μ. Τετάρτη 31/3/2010 στο Αίθουσα Συνεδρίων του Παν. Μακεδονίας (Εγνατία 156, Θεσ/νίκη), ώρα 11:00πμ

Πρόκειται για το πρώτο βήμα μιας σειράς από προωθητικές ενέργειες ενημέρωσης και προσκαλούμε να συμμετέχουν εκπρόσωποι από το διοικητικό προσωπικό όλων των Τμημάτων.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα μεγιστοποιήσει τα ωφελήματα για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και κυρίως για τους φοιτητές, με απαραίτητη όμως πάντα την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού των Ιδρυμάτων, τόσο στην διαμόρφωση των επιλογών όσο και στην υλοποίηση των δράσεων.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0