Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Εκκρεμείς Πληρωμές Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων

Την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την εκκαθάριση εκκρεμών πληρωμών Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων προηγούμενων ετών μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0