Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Συνεργασία Ιδρυμάτων με ΕΔΕΤ Α.Ε. για Δειγματοληπτικό Έλεγχο

Την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προς τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας που αφορά τη ρύθμιση θεμάτων διανομής συγγραμμάτων και του σχετικού δειγματοληπτικού ελέγχου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0