Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή της Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 Υπουργικής Απόφασης

Την Εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ σχετικά με την εφαρμογή της Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 (Β΄957) Υπουργικής Απόφασης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0