Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Επιστολή Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προς Βιβλιοθήκες Ιδρυμάτων

Την επιστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα την εγγραφή των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο πρόγραμμα "Εύδοξος" μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0