Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Καταχώριση Συγγραμμάτων Εκδοτών

Κάθε εκδοτικός οίκος ή αυτοεκδότης που έχει περάσει τη διαδικασία της πιστοποίησης μπορεί να καταχωρίσει στο σύστημα τα συγγράμματά του.

Διαδικασία Καταχώρισης Συγγραμμάτων

1. Μεταβαίνει στην εφαρμογή Εκδοτών της δράσης "Εύδοξος" και εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, προκειμένου να συνδεθεί.
2. Αφού συνδεθεί στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, επιλέγει την καρτέλα «Βιβλία». Εκεί μπορεί να καταχωρίσει τα συγγράμματά του μέσω της αντίστοιχης φόρμας.
3. Ο χρήστης συμπληρώνει στη φόρμα τα πεδία:
- Τίτλος (Υποχρεωτικό πεδίο)
- Συγγραφείς (Υποχρεωτικό πεδίο)
- Υπότιτλος
- ISBN (Υποχρεωτικό πεδίο)
- Κατάσταση Βιβλιοδεσίας (Υποχρεωτικό πεδίο)
- Εκδόσεις (Υποχρεωτικό πεδίο)
- Έτος τρέχουσας Έκδοσης (Υποχρεωτικό πεδίο)
- Έτος πρώτης Έκδοσης (Υποχρεωτικό Πεδίο)
- Αριθμός Έκδοσης (Υποχρεωτικό Πεδίο)
- Πλήθος τετράχρωμων σελίδων (Υποχρεωτικό Πεδίο)
- Πλήθος σελίδων με τεχνικό περιεχόμενο (Υποχρεωτικό Πεδίο)
- Έτος πρώτης ανάρτησης (Υποχρεωτικό Πεδίο) 
- Διαστάσεις Σελίδας (Υποχρεωτικό πεδίο)
- Αριθμός Σελίδων (Υποχρεωτικό πεδίο)
- Είδος Συγγράμματος (Τεχνικό, Απλό)
- Τιμή κοστολόγησης (Υποχρεωτικό πεδίο)
- Λέξεις Κλειδιά
- Τόμος Συγγράμματος
- Ιστοσελίδα Συγγράμματος στο δικτυακό τόπο του Εκδότη (Υποχρεωτικό Πεδίο) 
- Τιμή εμπορίου (Υποχρεωτικό πεδίο)
- Συνδικαιούχους δικαιωμάτων διάθεσης
4. Επίσης ανεβάζει σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή τα συνοδευτικά αρχεία του συγγράμματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά:
-    Εξώφυλλο (.jpeg, .jpg, .png ή .gif)
-    Οπισθόφυλλο (.jpeg, .jpg, .png ή .gif)
-    Πίνακα Περιεχομένων (pdf)
-    Ενδεικτικό απόσπασμα του συγγράμματος (pdf)
5. Πατώντας «Αποθήκευση» το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία του συγγράμματος στο ΚΠΣ.
6. Πλέον ο χρήστης μπορεί να δει μία λίστα των συγγραμμάτων τα οποία έχει καταχωρήσει καθώς και τα στοιχεία τους, όπως υπάρχουν στο ΚΠΣ

Αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία καταχώρισης συγγραμμάτων μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Επιλογή Βιβλίων από Γραμματείες

Για να είναι ένα βιβλίο διαθέσιμο προς επιλογή από τις Γραμματείες θα πρέπει:

  • να είναι Ενεργό και
  • να έχει συμπληρωμένα όλα τα νέα υποχρεωτικά πεδία
  • ο εκδότης να έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του για το νέο έτος

 

Συνεργαζόμενα Σημεία Διανομής Εκδότη

Κάθε εκδοτικός οίκος ή αυτοεκδότης οφείλει να ενημερώσει τους διανεμητές με τους οποίους συνεργάζεται και να μεριμνήσει ώστε αυτοί να εγγραφούν στο σύστημα, μέσω της ιστοσελίδας εγγραφής. Δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί διανομή μέσω ενός σημείου διανομής, αν ο αντίστοιχος διανεμητής δεν έχει εγγραφεί στο σύστημα.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταχώριση των σημείων διανομής για όλα τα προτεινόμενα Συγγράμματα, θα πρέπει αυτά να επιλεγούν μέσω της καρτέλας "Σημεία Διανομής" και κατόπιν να αντιστοιχιστούν στα επιλεγμένα βιβλία, μέσω της καρτέλας "Επιλεγμένα Βιβλία". Η ορθή καταχώριση των σημείων διανομής και η αντιστοίχισή τους στα επιλεγμένα συγγράμματα εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιόδων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εκδότη. Για όσα βιβλία δεν έχει οριστεί Σημείο Διανομής, εντός αυτών των περιόδων, θα δρομολογείται η διαδικασία αποστολής τους μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Αναλυτικές οδηγίες για την επιλογή των σημείων διανομής και την αντιστοίχισή τους με τα επιλεγμένα συγγράμματα μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0