Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Σημεία Διανομής

Κάθε φορέας που αναλαμβάνει τη διανομή Συγγραμμάτων μπορεί να εγγραφεί στον Εύδοξο μέσω της ιστοσελίδας εγγραφής.

Κάθε Σημείο Διανομής θα πρέπει να διαθέτει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα με την εφαρμογή των Σημείων Διανομής είναι πλέον διαθέσιμη.

Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής θα βρείτε εδώ.

 

 

 

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0