Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Κοστολόγηση

 

  • Κοστολογήσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

 

Τα συγγράμματα που θα συμπεριληφθούν στις διανομές από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 κοστολογούνται βάσει του ΦΕΚ Β2433/05.08.2016 (ΚΥΑ 125768/Ζ1 05.08.2016: Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων).

Η τιμή κοστολόγησης των συγγραμμάτων υπολογίζεται από τους Διαθέτες των συγγραμμάτων οι οποίοι οφείλουν να την αναρτήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά την εισαγωγή του συγγράμματος.

Πρακτικά Συνεδριάσεων Επιτροπών

Πρακτικό ΕΔΕΕ 03/2022

Πρακτικο 08/2022

Πρακτικό 07/2022

Πρακτικό ΕΔΕΕ 02/2022

Πρακτικό 05/2022

Πρακτικό ΕΔΕΕ 01/2022 - Ορθή Επανάληψη

Πρακτικό ΕΔΕΕ 01/2022

Πρακτικό 04/2022

Πρακτικό 03/2022

Πρακτικό 02/2022

Πρακτικό 01/2022

Πρακτικό ΕΔΕΕ 02/2021

Πρακτικό 09/2021

Πρακτικό 08/2021

Πρακτικό 07/2021

Πρακτικό 06/2021

Πρακτικό ΕΔΕΕ 01/2021

Πρακτικό 05/2021

Πρακτικό 04/2021

Πρακτικό 03/2021

Πρακτικό 02/2021 - Ορθή Επανάληψη

Πρακτικό 02/2021

Πρακτικό 01/2021

Πρακτικό 11/2020

Πρακτικό 10/2020

Πρακτικό 09/2020

Πρακτικό 08/2020

Πρακτικό 07/2020

Πρακτικό 06/2020

Πρακτικό 05/2020

Πρακτικό 04/2020

Πρακτικό 03/2020

Πρακτικό 02/2020

Πρακτικό 01/2020

Πρακτικό 13/2019

Πρακτικό 12/2019 - Ορθή Επανάληψη

Πρακτικό 12/2019

Πρακτικό 11/2019

Πρακτικό 10/2019

Πρακτικό 09/2019

Πρακτικό 08/2019

Πρακτικό 07/2019

Πρακτικό 06/2019

Πρακτικό 05/2019

Πρακτικό 04/2019

Πρακτικό 03/2019

Πρακτικό 02/2019

Πρακτικό 01/2019

Πρακτικό 09/2018

Πρακτικό 08/2018 - Ορθή Επανάληψη

Πρακτικό 08/2018

Πρακτικό 07/2018

Πρακτικό 06/2018

Πρακτικό 05/2018

Πρακτικό 04/2018

Πρακτικό 03/2018

Πρακτικό 02Β/2018

Πρακτικό 02/2018

Πρακτικό 01Β/2018

Πρακτικό 01/2018

Πρακτικό 13Β/2017

Πρακτικό 13/2017 - Ορθή Επανάληψη

Πρακτικό 13/2017

Πρακτικό 12Β/2017

Πρακτικό 12/2017

Πρακτικό 11Β/2017

Πρακτικό 11/2017

Πρακτικό 10Β/2017

Πρακτικό 10/2017

Πρακτικό 09Β/2017

Πρακτικό 09/2017 - Ορθή Επανάληψη

Πρακτικό 09/2017

Πρακτικό 08Β/2017

Πρακτικό 08/2017

Πρακτικό 07Β/2017

Πρακτικό 07/2017

Πρακτικό 06Β/2017

Πρακτικό 06/2017

Πρακτικό 05Β/2017

Πρακτικό 05/2017

Πρακτικό 04Β/2017

Πρακτικό 04/2017

Πρακτικό 03Β/2017

Πρακτικό 03/2017

 

  • Κοστολογήσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη μέχρι και το 2015-16

 

Οι διανομές των συγγραμμάτων τιμολογούνται βάσει της Κ.Υ.Α. Φ.12/97315/Β3, από την έναρξη ισχύος της έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Ηλεκτρονικές αιτήσεις κοστολόγησης μέσω του Ευδόξου, υποβάλλονταν για βιβλία τα οποία δεν είχαν κοστολογηθεί στο παρελθόν αλλά είχαν διανεμηθεί κατά τα παρελθόντα ακαδημαϊκά έτη ή είχαν συμπεριληφθεί στα προτεινόμενα συγγράμματα κάποιου τμήματος για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος.

Πρακτικά Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων

Πρακτικό 6/2016 ΚΥΑ 154029/Z1 21-09-2016

Πρακτικό 6α/2016 152022/Z1 19-09-2016

Πρακτικό 5/2016 KYA 115889/Z1 14-07-2016

Πρακτικό 4/2016 KYA 101723/Z1 22-06-2016

Πρακτικό 3/2016 ΚΥΑ 78765/Z1 17-05-2016

Πρακτικό 2/2016 ΚΥΑ 30167/Z1 22-02-2016

Πρακτικό 1/2016 ΚΥΑ 21744/Z1 09-02-2016

Πρακτικό 7/2015 ΚΥΑ 4383/Z1 14-01-2016

Πρακτικό 6 2015 ΚΥΑ 195870/Ζ1 02-12-2015

Πρακτικό 5/2015 ΚΥΑ 173097/Z1 30-10-2015

Πρακτικό 4/2015 ΚΥΑ 162140/Ζ1 14-10-2015

Πρακτικό 3/2015 ΚΥΑ 160052/Ζ1 12-10-2015

Πρακτικό 2/2015 ΚΥΑ 147681/Ζ1 21-9-2015

Πρακτικό 1/2015 ΚΥΑ 147679/Z1 21-9-2015

Πρακτικό 3α/2014 KΥA Φ.12/127474/Β3 08-08-2014

Πρακτικό 3/2014 KΥA Φ.12/124944/Β3 5-8-2014

Πρακτικό 2/2014 KΥA Φ.12/66805/Β3 30-4-2014

Πρακτικό 1β/2014 KΥA Φ.12/27750/Β3 26-2-2014

Πρακτικό 1α/2014 ΚΥA Φ.12/27748/Β3 26-2-2014

Πρακτικό 1/2014 KΥA Φ.12/15899/Β3 5-2-2014

Πρακτικό 6α/2013 KΥA Φ.12/170875/Β3 11-11-2013

Πρακτικό 6/2013 KΥA Φ.12/170880/Β3 11-11-2013

Πρακτικό 5/2013 ΚΥΑ Φ.12/110701/Β3 9-8-2013

Πρακτικό 4/2013 ΚΥΑ Φ.12/98102/Β3 19-7-2013

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την αίτηση με Α/Α 5544

Πρακτικό 4α/2013 ΚΥΑ Φ.12/111459/Β3 12-8-2013

Πρακτικό 3/2013 ΚΥΑ Φ.12/83942/Β3 20-6-2013

Πρακτικό 2/2013 ΚΥΑ Φ.12/58525/Β3 26-4-2013

Πρακτικό 1/2013 ΚΥΑ Φ.12/31532/Β3 6-3-2013

Πρακτικό 15/2012 ΚΥΑ Φ.12/31530/Β3 6-3-2013

Πρακτικό 14/2012 ΚΥΑ Φ.12/5514/Β3 16-1-2013

Πρακτικό 13/2012 ΚΥΑ Φ.12/151324/Β3 30-11-2012

Πρακτικό 12/2012 ΚΥΑ Φ.12/143942/Β3 16-11-2012

Πρακτικό 11/2012 ΚΥΑ Φ.12/143940/Β3 16-11-2012

Πρακτικό 11α/2012 ΚΥΑ Φ.12/125331/Β3 15-10-2012

Πρακτικό 10/2012 ΚΥΑ 95036/Ε5 21-8-2012

Πρακτικό 10α/2012 ΚΥΑ Φ.12/92551/Β3 9-8-2012

Πρακτικό 9/2012 ΚΥΑ Φ12/81410/Β3 16-7-2012

Πρακτικό 8/2012 ΚΥΑ Φ.12/74162/Β3 2-7-2012

Πρακτικό 6/2012 ΚΥΑ Φ.12/74160/Β3 2-7-2012

Πρακτικό 2/2012 ΚΥΑ  Φ.12/37005/Β3 3-4-2012

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την αίτηση με Α/Α 196

Πρακτικό 1/2012 ΚΥΑ  Φ.12/17937/Β3 20-2-2012

Πρακτικό 11/2011 ΚΥΑ  Φ.12/ 145143 /Β3 19-12-2011

Πρακτικό 10/2011 ΚΥΑ  Φ.12/ 145141 /Β3 19-12-2011

Πρακτικό 9α/2011 ΚΥΑ  Φ.12/ 106951 /Β3 16-9-2011

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0