Κοστολόγηση

 1. Κοστολογήσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων από το ακαδημαϊκό έτος 2022

  Τα συγγράμματα που θα συμπεριληφθούν στις διανομές από το ακαδημαϊκό έτος 2022 κοστολογούνται βάσει του ΦΕΚ 3529Β/08.07.2022 (ΚΥΑ 80748/Ζ1 08.07.2022: Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων τα οποία διανέμονται σε φοιτητές ΑΕΙ και ΑΕΑ.).

  Πρακτικά Συνεδριάσεων Επιτροπών:

  Πρακτικό 01/2023

  Πρακτικό EΔΕΕ 01/2023

  Πρακτικό 02/2023

  Πρακτικό 03/2023

  Πρακτικό 04/2023

  Πρακτικό 01/2024

  Πρακτικό 02/2024

  Πρακτικό 03/2024

  Πρακτικό 04/2024

  Πρακτικό EΔΕΕ 01/2024

 2. Κοστολογήσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2016 - 2021

  Τα συγγράμματα που θα συμπεριληφθούν στις διανομές από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 κοστολογούνται βάσει του ΦΕΚ Β2433/05.08.2016 (ΚΥΑ 125768/Ζ1 05.08.2016: Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων). Η τιμή κοστολόγησης των συγγραμμάτων υπολογίζεται από τους Διαθέτες των συγγραμμάτων οι οποίοι οφείλουν να την αναρτήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά την εισαγωγή του συγγράμματος

  Πρακτικά Συνεδριάσεων Επιτροπών

  Πρακτικό ΕΔΕΕ 02/2021

  Πρακτικό ΕΔΕΕ 03/2022

  Πρακτικο 08/2022

  Πρακτικό 07/2022

  Πρακτικό ΕΔΕΕ 02/2022

  Πρακτικό 05/2022

  Πρακτικό ΕΔΕΕ 01/2022 - Ορθή Επανάληψη

  Πρακτικό ΕΔΕΕ 01/2022

  Πρακτικό 04/2022

  Πρακτικό 03/2022

  Πρακτικό 02/2022

  Πρακτικό 01/2022

  Πρακτικό 09/2021

  Πρακτικό 08/2021

  Πρακτικό 07/2021

  Πρακτικό 06/2021

  Πρακτικό ΕΔΕΕ 01/2021

  Πρακτικό 05/2021

  Πρακτικό 04/2021

  Πρακτικό 03/2021

  Πρακτικό 02/2021 - Ορθή Επανάληψη

  Πρακτικό 02/2021

  Πρακτικό 01/2021

  Πρακτικό 11/2020

  Πρακτικό 10/2020

  Πρακτικό 09/2020

  Πρακτικό 08/2020

  Πρακτικό 07/2020

  Πρακτικό 06/2020

  Πρακτικό 05/2020

  Πρακτικό 04/2020

  Πρακτικό 03/2020

  Πρακτικό 02/2020

  Πρακτικό 01/2020

  Πρακτικό 13/2019

  Πρακτικό 12/2019 - Ορθή Επανάληψη

  Πρακτικό 12/2019

  Πρακτικό 11/2019

  Πρακτικό 10/2019

  Πρακτικό 09/2019

  Πρακτικό 08/2019

  Πρακτικό 07/2019

  Πρακτικό 06/2019

  Πρακτικό 05/2019

  Πρακτικό 04/2019

  Πρακτικό 03/2019

  Πρακτικό 02/2019

  Πρακτικό 01/2019

  Πρακτικό 09/2018

  Πρακτικό 08/2018 - Ορθή Επανάληψη

  Πρακτικό 08/2018

  Πρακτικό 07/2018

  Πρακτικό 06/2018

  Πρακτικό 05/2018

  Πρακτικό 04/2018

  Πρακτικό 03/2018

  Πρακτικό 02Β/2018

  Πρακτικό 02/2018

  Πρακτικό 01Β/2018

  Πρακτικό 01/2018

  Πρακτικό 13Β/2017

  Πρακτικό 13/2017 - Ορθή Επανάληψη

  Πρακτικό 13/2017

  Πρακτικό 12Β/2017

  Πρακτικό 12/2017

  Πρακτικό 11Β/2017

  Πρακτικό 11/2017

  Πρακτικό 10Β/2017

  Πρακτικό 10/2017

  Πρακτικό 09Β/2017

  Πρακτικό 09/2017 - Ορθή Επανάληψη

  Πρακτικό 09/2017

  Πρακτικό 08Β/2017

  Πρακτικό 08/2017

  Πρακτικό 07Β/2017

  Πρακτικό 07/2017

  Πρακτικό 06Β/2017

  Πρακτικό 06/2017

  Πρακτικό 05Β/2017

  Πρακτικό 05/2017

  Πρακτικό 04Β/2017

  Πρακτικό 04/2017

  Πρακτικό 03Β/2017

  Πρακτικό 03/2017

  Πρακτικό 02Β/2017

  Πρακτικό 02/2017

  Πρακτικό 01Β/2017

  Πρακτικό 01/2017

 3. Κοστολογήσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη μέχρι και το 2015 - 2016

  Οι διανομές των συγγραμμάτων τιμολογούνται βάσει της Κ.Υ.Α. Φ.12/97315/Β3, από την έναρξη ισχύος της έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Ηλεκτρονικές αιτήσεις κοστολόγησης μέσω του Ευδόξου, υποβάλλονταν για βιβλία τα οποία δεν είχαν κοστολογηθεί στο παρελθόν αλλά είχαν διανεμηθεί κατά τα παρελθόντα ακαδημαϊκά έτη ή είχαν συμπεριληφθεί στα προτεινόμενα συγγράμματα κάποιου τμήματος για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος.

  Πρακτικά Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων

  Πρακτικό 6/2016 ΚΥΑ 154029/Z1 21-09-2016

  Πρακτικό 6α/2016 152022/Z1 19-09-2016

  Πρακτικό 5/2016 KYA 115889/Z1 14-07-2016

  Πρακτικό 4/2016 KYA 101723/Z1 22-06-2016

  Πρακτικό 3/2016 ΚΥΑ 78765/Z1 17-05-2016

  Πρακτικό 2/2016 ΚΥΑ 30167/Z1 22-02-2016

  Πρακτικό 1/2016 ΚΥΑ 21744/Z1 09-02-2016

  Πρακτικό 7/2015 ΚΥΑ 4383/Z1 14-01-2016

  Πρακτικό 6 2015 ΚΥΑ 195870/Ζ1 02-12-2015

  Πρακτικό 5/2015 ΚΥΑ 173097/Z1 30-10-2015

  Πρακτικό 4/2015 ΚΥΑ 162140/Ζ1 14-10-2015

  Πρακτικό 3/2015 ΚΥΑ 160052/Ζ1 12-10-2015

  Πρακτικό 2/2015 ΚΥΑ 147681/Ζ1 21-9-2015

  Πρακτικό 1/2015 ΚΥΑ 147679/Z1 21-9-2015

  Πρακτικό 3α/2014 KΥA Φ.12/127474/Β3 08-08-2014

  Πρακτικό 3/2014 KΥA Φ.12/124944/Β3 5-8-2014

  Πρακτικό 2/2014 KΥA Φ.12/66805/Β3 30-4-2014

  Πρακτικό 1β/2014 KΥA Φ.12/27750/Β3 26-2-2014

  Πρακτικό 1α/2014 ΚΥA Φ.12/27748/Β3 26-2-2014

  Πρακτικό 1/2014 KΥA Φ.12/15899/Β3 5-2-2014

  Πρακτικό 6α/2013 KΥA Φ.12/170875/Β3 11-11-2013

  Πρακτικό 6/2013 KΥA Φ.12/170880/Β3 11-11-2013

  Πρακτικό 4α/2013 ΚΥΑ Φ.12/111459/Β3 12-8-2013

  Πρακτικό 5/2013 ΚΥΑ Φ.12/110701/Β3 9-8-2013

  Πρακτικό 4/2013 ΚΥΑ Φ.12/98102/Β3 19-7-2013

  Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την αίτηση με Α/Α 5544

  Πρακτικό 3/2013 ΚΥΑ Φ.12/83942/Β3 20-6-2013

  Πρακτικό 2/2013 ΚΥΑ Φ.12/58525/Β3 26-4-2013

  Πρακτικό 1/2013 ΚΥΑ Φ.12/31532/Β3 6-3-2013

  Πρακτικό 15/2012 ΚΥΑ Φ.12/31530/Β3 6-3-2013

  Πρακτικό 14/2012 ΚΥΑ Φ.12/5514/Β3 16-1-2013

  Πρακτικό 13/2012 ΚΥΑ Φ.12/151324/Β3 30-11-2012

  Πρακτικό 12/2012 ΚΥΑ Φ.12/143942/Β3 16-11-2012

  Πρακτικό 11/2012 ΚΥΑ Φ.12/143940/Β3 16-11-2012

  Πρακτικό 11α/2012 ΚΥΑ Φ.12/125331/Β3 15-10-2012

  Πρακτικό 10/2012 ΚΥΑ 95036/Ε5 21-8-2012

  Πρακτικό 10α/2012 ΚΥΑ Φ.12/92551/Β3 9-8-2012

  Πρακτικό 9/2012 ΚΥΑ Φ12/81410/Β3 16-7-2012

  Πρακτικό 8/2012 ΚΥΑ Φ.12/74162/Β3 2-7-2012

  Πρακτικό 6/2012 ΚΥΑ Φ.12/74160/Β3 2-7-2012

  Πρακτικό 2/2012 ΚΥΑ Φ.12/37005/Β3 3-4-2012

  Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την αίτηση με Α/Α 196

  Πρακτικό 1/2012 ΚΥΑ  Φ.12/17937/Β3 20-2-2012

  Πρακτικό 11/2011 ΚΥΑ  Φ.12/ 145143 /Β3 19-12-2011

  Πρακτικό 10/2011 ΚΥΑ  Φ.12/ 145141 /Β3 19-12-2011

  Πρακτικό 9α/2011 ΚΥΑ  Φ.12/ 106951 /Β3 16-9-2011

ΕΔΕΤ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτική Cookies

Τα cookies επιτρέπουν μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης των λειτουργιών της εφαρμογής της δράσης "Υπηρεσία Διαχείρισης Διδακτικών Συγγραμμάτων - Εύδοξος". Κάνοντας κλικ στο "Εντάξει" ή χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την πολιτική cookies μας. Μάθε περισσότερα