Συχνές Ερωτήσεις

Φοιτητές

 1. Μπορεί ο φοιτητής να δηλώσει και να παραλάβει συγγράμματα για μαθήματα/ θεματικές ενότητες προηγούμενων εξαμήνων;
  Ναι, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα/θεματική ενότητα και δεν έχει παραλάβει ήδη σύγγραμμα για το μάθημα/θεματική ενότητα αυτό τα προηγούμενα εξάμηνα. Ακόμα και αν το σύγγραμμα του μαθήματος/θεματικής ενότητας έχει αλλάξει σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει παραλάβει ήδη σύγγραμμα για το εν λόγω μάθημα/θεματική ενότητα στο παρελθόν δεν δικαιούται να παραλάβει νέο σύγγραμμα στο ίδιο μάθημα/θεματική ενότητα.
 2. Τι σημαίνει όταν δίπλα σε κάποιο Σύγγραμμα εμφανίζεται η ένδειξη "Διαθεσιμότητα: 0";
  Σημαίνει πως δεν υπάρχουν αντίτυπα του Συγγράμματος στο Σημείο Διανομής και ότι ο Εκδότης θα στείλει σύντομα νέα αντίτυπα. Με την άφιξη των νέων αντιτύπων η εφαρμογή ενημερώνεται αυτόματα, οπότε ο Φοιτητής μπορεί ανατρέχοντας στην εφαρμογή να ενημερώνεται για το διαθέσιμο απόθεμα.
 3. Σε περίπτωση απώλειας του προσωπικού κωδικού PIN, πως μπορεί να γίνει η ανάκτησή του;
  Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει επαναποστολή του κωδικού PIN από την εφαρμογή του στο "Εύδοξος". Συγκεκριμένα, από την αρχική σελίδα της εφαρμογής του φοιτητή επιλέγει: "Δηλώσεις Συγγραμμάτων" -> "Ενημέρωση τρέχουσας δήλωσης" ή "Επισκόπηση" για παλιότερη δήλωση -> "Συνέχεια" και στη νέα οθόνη μπορεί να επιλέξει "Υπενθύμιση του αριθμού ΡΙΝ". Το PIN θα εμφανιστεί στην οθόνη του φοιτητή και θα σταλεί και στο e-mail που έχει ορίσει στο "Εύδοξος".
 4. Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής σε ποιο τμήμα δικαιούνται να δηλώσουν Συγγράμματα;
  Οι φοιτητές ή σπουδαστές, που υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στις Γραμματείες των Τμημάτων και επέλεξαν διδακτικά συγγράμματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος “ΕΥΔΟΞΟΣ”, τα οποία προμηθεύτηκαν ενόσω φοιτούσαν ή σπούδαζαν στο Τμήμα προέλευσης, έχουν την δυνατότητα αφότου μετεγγραφούν στο Τμήμα υποδοχής να επιλέξουν εκ νέου συγγράμματα μέσω του ιδίου πληροφοριακού συστήματος. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές ή σπουδαστές, που εξετάστηκαν ήδη στο Τμήμα προέλευσης, οφείλουν να ενημερώσουν το Γραφείο Αρωγής Χρηστών αναφορικά με τον αριθμό των μαθημάτων για τα οποία έχουν παραλάβει συγγράμματα και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής απαλλάσσονται από την εξέταση τους. Εάν οι υποβάλλοντες αίτηση μετεγγραφής βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών και δεν έχουν εξεταστεί στο τμήμα προέλευσης, τότε δεν απαιτείται σχετική ενημέρωση. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί η αίτηση μετεγγραφής του φοιτητή μέχρι την ορισθείσα προθεσμία δηλώσεων συγγραμμάτων, δεν θα μπορέσει να υποβάλει δήλωση για το Τμήμα υποδοχής. Για τα συγκεκριμένα μαθήματα θα μπορέσει να επιλέξει και παραλάβει συγγράμματα σε επόμενο εξάμηνο, εφόσον βέβαια εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραλαβής τους.
 5. Μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει Συγγράμματα και για άλλη περίοδο;
  Όχι, ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει μόνο συγγράμματα/σειρές συγγραμμάτων για τα μαθήματα τα οποία ανήκουν στην τρέχουσα περίοδο, χειμερινή ή εαρινή.
 6. Πως υπολογίζεται ο αριθμός μαθημάτων/θεματικών ενοτήτων για τα οποία έχουν παραληφθεί Συγγράμματα πριν το "Εύδοξος";
  Πρόκειται για το συνολικό αριθμό μαθημάτων/θεματικών ενοτήτων για τα οποία ο Φοιτητής έχει παραλάβει σύγγραμμα (το οποίο μπορεί να αποτελείται από ένα η περισσότερα βιβλία). Δε συμπεριλαμβάνονται δωρεάν πανεπιστημιακές σημειώσεις ή σημειώσεις εργαστηρίων. Σε περίπτωση μετεγγραφών συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός συγγραμμάτων που παραλήφθησαν στο τμήμα προέλευσης.
 7. Στο Εύδοξος συμμετέχουν και οι νεοεισαχθέντες φοιτητές;
  Ναι. Μετά την εγγραφή τους στις σχολές θα πρέπει να λάβουν κωδικούς πιστοποίησης (username, password) από το οικείο ίδρυμα.
 8. Με ποιους κωδικούς μπορούν οι φοιτητές να εισέλθουν στο σύστημα;
  Οι φοιτητές μπορούν να πιστοποιηθούν στο ΚΠΣ και να επιλέξουν Συγγράμματα με τους κωδικούς (username, password) που έχουν λάβει από το οικείο ίδρυμα.
 9. Τι πρέπει να προσέχει ο φοιτητής για την ασφάλειά του;
  Ο φοιτητής δεν θα πρέπει να αποκαλύπτει σε κανέναν το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που του έχουν δοθεί από το Ίδρυμά του, όπως επίσης και τον προσωπικό κωδικό PIN που λαμβάνει κατά τη δήλωση συγγραμμάτων του. Επίσης, σε περίπτωση που ο φοιτητής συνδέεται στο σύστημα από δημόσιο υπολογιστή, πρέπει να βεβαιωθεί ότι επιλέγει πάντα το κουμπί "Αποσύνδεση" πάνω δεξιά στην οθόνη κατά την έξοδό του καθώς και ότι κλείνει το φυλλομετρητή.
 10. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που χάσω τους κωδικούς μου / αντιμετωπίζω πρόβλημα με την είσοδό μου στην εφαρμογή φοιτητών;
  Για θέματα που αφορούν την πρόσβασή σας στην εφαμοργή φοιτητών του Ευδόξου (Όνομα Χρήστη/Κωδικός Πρόσβασης) θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αντίστοιχες υπηρεσίες του οικείου σας ιδρύματος.
 11. Εάν αλλάξει γνώμη ο φοιτητής για το Σύγγραμμα που έχει δηλώσει μπορεί να αλλάξει τη δήλωσή του;
  Εφ' όσον δεν έχει γίνει παραλαβή Συγγράμματος για ένα μάθημα, ο φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την επιλογή του και στο "Εύδοξος", εντός της σχετικής προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι για τα συγγράμματα που αποστέλλονται μέσω ταχυμεταφοράς, αλλαγή επιλογής δεν μπορεί να γίνει μετά την εκκίνηση αποστολής του βιβλίου από τον Εκδότη.
 12. Πόσα βιβλία μπορεί να δηλώσει στο σύστημα και να παραλάβει ένας φοιτητής για το τρέχον εξάμηνο;
  Ο αριθμός των Συγγραμμάτων που μπορεί να παραλάβει ένας φοιτητής κάθε εξάμηνο καθορίζεται από τη σχολή του.
 13. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν παραλάβει το Σύγγραμμα για ένα μάθημα που δήλωσε, χάνει το δικαίωμα να επιλέξει Σύγγραμμα για το μάθημα σε άλλο ακαδημαϊκό έτος;
  Εφ' όσον ένα Σύγγραμμα δεν έχει παραληφθεί, ο φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα επιλογής Συγγράμματος στο μέλλον, εφόσον το συμπεριλάβει εκ νέου στη δήλωση μαθημάτων του.
 14. Τι συμβαίνει εάν ένας εκδότης δεν έχει Σημείο Διανομής συγγραμμάτων στο νομό όπου σπουδάζω;
  Στην περίπτωση αυτή το Σύγγραμμα θα παραδίδεται υποχρεωτικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, στην πόλη του φοιτητή και σε σημείο παρουσίας της εταιρείας ταχυμεταφοράς, που θα επιλέγεται από τον ίδιο. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αμελήσει να παραλάβει το Σύγγραμμα αυτό, χάνει το δικαίωμα παραλαβής για το συγκεκριμένο Σύγγραμμα.
 15. Τι είναι ο Εύδοξος+;
  Μέσω της δράσης "Εύδοξος+" ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει συγγράμματα με φοιτητές του Τμήματός του, ενώ για κάθε ανταλλαγή στο λογαριασμό του θα προστίθενται πιστωτικές μονάδες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
 16. Πως εξαργυρώνονται οι πιστωτικές μονάδες;
  Εξαργύρωση των πιστωτικών μονάδων μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή του Ευδόξου παράλληλα με τη δήλωση συγγραμμάτων του φοιτητή. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκδότες

 1. Είναι δυνατή η διάθεση Συγγραμμάτων χωρίς να γίνει χρήση της υπηρεσίας «Εύδοξος»;
  Απαραίτητη για τη διάθεση Συγγραμμάτων στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 είναι η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Εύδοξος». Επισημαίνεται ότι στο Εύδοξος δεν συμμετέχουν οι Στρατιωτικές Σχολές. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στην διανομή συγγραμμάτων μέσω του Εύδοξος συμμετέχει και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
 2. Πρέπει να δηλώνονται ταυτόχρονα τα Συγγράμματα που αφορούν το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο;
  Ναι. Οι Εκδότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διανομή οφείλουν να δηλώσουν τα συγγράμματατα για όλο το Ακαδημαϊκό Έτος εντός των περιόδων που ορίζει το Υπουργείο πριν την έναρξη της διανομής κάθε Ακαδημαϊκού Έτους.
 3. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς το μέγεθος ή τον τύπο των αρχείων που καταχωρίζονται για κάθε Σύγγραμμα στο ΚΠΣ;
  Στο ΚΠΣ μπορούν να καταχωριστούν αρχεία pdf για τον Πίνακα Περιεχομένων και το Ενδεικτικό Απόσπασμα, καθώς και αρχεία .jpeg, .jpg, png ή .gif για το Εξώφυλλο και το Οπισθόφυλλο, των οποίων το μέγεθος δε μπορεί να υπερβαίνει τα 35ΜΒ.
 4. Μπορούν να διατεθούν ξενόγλωσσα Συγγράμματα μέσω του "Εύδοξος";
  Βεβαίως, αρκεί να υπάρξει κάποιος Διαθέτης ο οποίος να έχει το δικαίωμα διανομής τους στην Ελλάδα Ειδικά για τα ξενόγλωσσα Συγγράμματα σε τμήματα Ξένων Φιλολογιών, υπάρχει ειδικό καθεστώς για την προμήθεια αυτών των Συγγραμμάτων από το οικείο ίδρυμα μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών.
 5. Μπορεί ο εκδότης να επιλέξει οποιοδήποτε από τα πιστοποιημένα για τον Εύδοξο Σημεία Διανομής;
  Ο εκδότης μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε από τα πιστοποιημένα Σημεία Διανομής, αφού προηγηθεί συνεννόηση-συμφωνία με τους υπευθύνους του Σημείου Διανομής. Σημειώνεται ότι για κάθε επιλογή γραμματείας χρειάζεται να επιλεγεί σημείο διανομής στο νομό του Ιδρύματος.
 6. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το ίδιο Σημείο Διανομής από δύο ή περισσότερους Εκδότες;
  Βεβαίως, αρκεί να συμφωνεί ο υπεύθυνος του Σημείου Διανομής και να δηλωθεί το συγκεκριμένο Σημείο Διανομής από τους αντίστοιχους Εκδότες.
 7. Πως μπορεί ο εκδότης να ορίσει Σημεία Διανομής για τα συγγράμματά του που έχουν επιλεγεί από ακαδημαϊκά Τμήματα;
  Θα πρέπει μέσα από την εφαρμογή Εκδοτών του "Εύδοξος" ο εκδότης α)να επιλέξει τα συνεργαζόμενα Σημεία Διανομής (καρτέλα "Σημεία Διανομής") και β) να τα αντιστοιχίσει ξεχωριστά σε κάθε επιλογή βιβλίου ανά μάθημα το επιθυμητό Σημείο Διανομής (καρτέλα "Επιλεγμένα Βιβλία").
 8. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένας Εκδότης δεν συνεργάζεται με Σημείο Διανομής σε κάποια πόλη που εδρεύει ένα τμήμα AEI;
  Σε αυτήν την περίπτωση ο Εκδότης δεσμεύεται να στείλει το σύγγραμμα στο φοιτητή που το επέλεξε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, η οποία έχει επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Εύδοξος» μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού. Ο φοιτητής θα ορίζει κατά την υποβολή της δήλωσης συγγραμμάτων του το επιθυμητό σημείο παραλαβής αυτών των Συγραμμάτων.
 9. Μετά τη λήξη της διανομής των Συγγραμμάτων χρειάζεται ο Εκδότης να καταθέσει τις λίστες των Συγγραμμάτων που παρέλαβαν οι φοιτητές στο Υπουργείο Παιδείας;
  Όχι. Το Υπουργείο Παιδείας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πραγματική πορεία διαθέσης όλων των Συγγραμμάτων σε πραγματικό χρόνο.
 10. Τι πρέπει να προσέξω για την ασφάλειά μου;
  Για τη δική σας ασφάλεια σας συνιστούμε να επιλέξετε έναν συνδυασμό από γράμματα, αριθμούς και σύμβολα για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό κωδικό πρόσβασης που δεν σχετίζεται με τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε για παράδειγμα να επιλέξτε μια τυχαία λέξη ή φράση και εισαγάγετε αριθμούς ή σύμβολα στην αρχή, στη μέση και στο τέλος (για παράδειγμα "m1awra1ap3tal0uda"). Η χρήση απλών λέξεων ή φράσεων όπως "password" ή "12345", θα πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, σε περίπτωση που συνδέεστε στο σύστημα από δημόσιο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι πάντα πατάτε το κουμπί "Αποσύνδεση" πάνω δεξιά στην οθόνη κατά την έξοδό σας και κλείνετε το φυλλομετρητή.
 11. Υπάρχει περιορισμός στο πλήθος ή στο περιεχόμενο των Συγγραμμάτων που μπορούν να καταχωριστούν στην Κεντρική Βάση Δεδομένων;
  Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό ή το περιεχόμενο των Συγγραμμάτων που μπορεί ένας Εκδότης να καταχωρίσει. Επισημαίνεται ότι είναι άσκοπη η καταχώριση Συγγραμμάτων που δεν παρουσιάζουν διδακτικό ενδιαφέρον αφού για να διατεθούν στους φοιτητές είναι αναγκαίο να προταθούν κατόπιν και από το Διδακτικό Προσωπικό.
 12. Ποιοι έχουν δικαίωμα να καταχωρίσουν Συγγράμματα προς διάθεση;
  Δικαίωμα καταχώρισης Συγγραμμάτων προς διάθεση σε Πανεπιστήμια,Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και Ε.Α.Π. έχουν όσοι είναι δικαιούχοι ή/και έχουν αποκτήσει νομίμως τα δικαιώματα διανομής των αντίστοιχων Συγγραμμάτων.
 13. Η κοστολόγηση μέσω της εφαρμογής καταργεί το ρόλο της Επιτροπής Κοστολόγησης;
  Όχι. Η Επιτροπή Κοστολόγησης θα συνεχίσει να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα διανεμόμενα συγγράμματα και εξακολουθεί να έχει τον τελευταίο λόγο για τον τελικό προσδιορισμό της τιμής ενός συγγράμματος.
 14. Πώς ακριβώς επηρεάζει την τελική τιμή του συγγράμματος η εφαρμογή κοστολόγησης;
  Η εφαρμογή κοστολόγησης δημιουργήθηκε προκειμένου η τιμή των συγγραμμάτων να προσδιορίζεται με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η τιμή κοστολόγησης αναπροσαρμόζεται σε τρία πεδία, με σειριακό τρόπο, δηλαδή η κάθε αναπροσαρμογή της τιμής γίνεται επί της προηγούμενης. Τα πεδία που επηρεάζουν την τιμή ενός συγγράμματος είναι τα «Πλαϊνά περιθώρια ενός συγγράμματος», οι αράδες του συγγράμματος (όταν πρόκειται για «Απλά συγγράμματα») και, τέλος, η ύπαρξη της κλωστοραφής. Τα «Πλαϊνά περιθώρια ενός συγγράμματος» είναι το πεδίο που αναπροσαρμόζει τη διάσταση Χ ενός συγγράμματος, συνεπώς δύναται να μειώσει το εμβαδό του. Οι αράδες του απλού συγγράμματος θα πρέπει να είναι οι ελάχιστες προβλεπόμενες. Τέλος, η μη ύπαρξη κλωστοραφής, επιφέρει μείωση της τελικής τιμής του συγγράμματος κατά 5%. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής, καθώς και στη σχετική εγκύκλιο.
 15. Χρειάζεται να κάνω εγώ υπολογισμούς για να βρω την τιμή του συγγράμματος;
  Όχι. Αυτό που χρειάζεται είναι ο χρήστης να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία, ανά βήμα. Οι υπολογισμοί θα γίνουν αυτόματα, από την εφαρμογή. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο χρήστης επιθυμεί να επαληθεύσει πως η τελική τιμή του συγγράμματος έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την εγκύκλιο, μπορεί πάντα να δει αναλυτικά τους υπολογισμούς που κάνει η εφαρμογή, στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης της, καθώς και να ανατρέξει στη σχετική εγκύκλιο.
 16. Μπορώ, μέσω της εφαρμογής κοστολόγησης, να εκδώσω και τα τιμολόγια για τις διανομές ανά εξάμηνο;
  Όχι. Η διαδικασία κοστολόγησης δεν αφορά στην έκδοση παραστατικών για τις διανομές. Η έκδοση παραστατικών θα συνεχίσει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται ως τώρα, μέσα από το Σύστημα Πληρωμών.
 17. Πόσο χρόνο θα χρειαστώ για να υποβάλλω την αίτηση κοστολόγησης;
  Η κοστολόγηση ενός συγγράμματος γίνεται σε 4 βήματα και αφορά στη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων. Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που απαιτείται για την υποβολή της, συνίσταται να διαβαστεί προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει και σε επιμέρους εγχειρίδια χρήσης, ανά βήμα.
 18. Πόσες αιτήσεις κοστολόγησης μπορώ να υποβάλλω ανά σύγγραμμα;
  Για κάθε σύγγραμμα, ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει αυστηρά μία (1) αίτηση κοστολόγησης, άπαξ.
 19. Δεν είμαι σίγουρη/ος για ορισμένα στοιχεία του συγγράμματος. Τι μπορώ να κάνω;
  Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων που έχουν εισαχθεί. Όταν φτάσει στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας κοστολόγησης (Βήμα 4), επιλέγει το σχετικό πεδίο. Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση δε συνιστά οριστική υποβολή της αίτησης κοστολόγησης. Ο χρήστης μπορεί να επανέλθει αργότερα για επεξεργασία της αίτησης.
 20. Τι γίνεται αν δεν προλάβω να κοστολογήσω το σύγγραμμα, μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο;
  Συγγράμματα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση κοστολόγησης, μέσω της εφαρμογής, εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται από το ΥΠΑΙΘ, θα απενεργοποιούνται και δε θα είναι διαθέσιμα προς επιλογή από τις Γραμματείες των Τμημάτων.
 21. Ποια συγγράμματα πρέπει να κοστολογήσω μέσω της νέας εφαρμογής;
  Μέσω της νέας εφαρμογής, κοστολογούνται υποχρεωτικά όλα τα ήδη καταχωρισμένα στο σύστημα συγγράμματα, καθώς και κάθε νέο σύγγραμμα που θα προστεθεί.
 22. Πού θα πρέπει να συνδεθώ για να υποβάλλω την αίτηση κοστολόγησης;
  Ο χρήστης συνδέεται στην εφαρμογή εκδότη και επιλέγει το σύγγραμμα που επιθυμεί να κοστολογήσει. Στη συνέχεια, και αφού βεβαιωθεί πως η εγγραφή του συγγράμματος είναι πλήρης, επιλέγει το κουμπί «Κοστολόγηση», στο τέλος του «Πεδίου Επεξεργασίας», για να ξεκινήσει τη διαδικασία της κοστολόγησης.
 23. Θα πρέπει να κοστολογήσω και τα συγγράμματα που έχουν πάρει τιμή από την Επιτροπή Κοστολόγησης;
  Όχι. Η εφαρμογή δεν επιτρέπει την εκ νέου κοστολόγηση σε συγγράμματα που έχουν ήδη πάρει τιμή από την Επιτροπή Κοστολόγησης.
 24. Σε περίπτωση απώλειας του Ονόματος Χρήστη ή/και του Κωδικού Πρόσβασης τι μπορώ να κάνω;
  Από τη σελίδα όπου συνδέεστε με το ΚΠΣ μπορείτε να επιλέξετε «Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης». Στη συνέχεια αφού πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση email που είχατε καταχωρίσει κατά την εγγραφή σας στο σύστημα, θα σας αποσταλεί το Όνομα Χρήστη σας και ένας νέος Κωδικός Πρόσβασης άμεσα.
 25. Σε περίπτωση απώλειας πρόσβασης στην κύρια διεύθυνση e-mail που δηλώθηκε κατά την εγγραφή, τι μπορώ να κάνω;
  Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών.
 26. Ποια είναι η διαδικασία μεταβολής στοιχείων του εκδότη πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης;
  Αφού συνδεθείτε με το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας, εισέρχεστε στην Κεντρική Σελίδα. Σε αυτήν επιλέγοντας «Στοιχεία Εκδότη», μπορείτε να μεταβάλλετε τα στοιχεία του Εκδότη ή/και του χρήστη. Σε περίπτωση που έχετε ήδη στείλει Βεβαίωση Συμμετοχής μέσω fax είναι απαραίτητο να την εκτυπώσετε εκ νέου και να την στείλετε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ορθά η πιστοποίησή σας.
 27. Ποια είναι η διαδικασία μεταβολής στοιχείων του εκδότη αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης;
  Μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ο χρήστης μπορεί να προβεί σε τροποποίηση των δευτερευόντων στοιχείων του λογαριασμού του (πχ. Διευθύνσεις e-mail, url κλπ) επιλέγοντας από την Κεντρική Σελίδα «Στοιχεία Εκδότη». Για να προβείτε σε αλλαγή πρωτευόντων στοιχείων του λογαριασμού σας (π.χ ΔΟΥ, στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου κλπ), θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών.
 28. Πού μπορεί ο εκδότης να απευθυνθεί για περαιτέρω βοήθεια ή παράπονα;
  Το Γραφείο Αρωγής Χρηστών είναι διαθέσιμο να σας εξυπηρετήσει Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-17.00.

Γραμματείες

 1. Πώς μπορούν οι γραμματείες να αλλάξουν τα στοιχεία τους;
  Για την αλλαγή στα στοιχεία υπευθύνου, θα πρέπει να αποστείλετε αίτημα, μέσα από το λογαριασμό της γραμματείας, να σας προωθήσουμε την κατάλληλη Φόρμα Αλλαγής Στοιχείων. Η φόρμα αυτή θα πρέπει να αποσταλεί πίσω στον Εύδοξο συμπληρωμένη, με τη σφραγίδα του τμήματος και υπογεγραμμένη είτε από τον Πρόεδρο, είτε από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας. Αλλαγή στα στοιχεία Προέδρου ή Προϊσταμένου Γραμματείας, αναπληρωτή υπευθύνου, καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας, μπορεί να πραγματοποιήσετε μέσα από το λογαριασμό της γραμματείας, στο https://submit.eudoxus.gr/
 2. Πώς μπορεί να καταχωριστεί μάθημα που προσφέρεται και στα δύο (2) εξάμηνα του Ακαδημαϊκού έτους;
  Μπορεί να δηλωθεί ως «ετήσιο». Αν επιθυμείτε, μπορείτε να ορίσετε για το μάθημα εξάμηνο 0, προκειμένου να είναι ορατό στους φοιτητές όλων των ετών φοίτησης.
 3. Μπορούν οι γραμματείες να ορίσουν ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συγγραμμάτων διαφορετική από αυτή που ορίζει το Υπουργείο;
  Η διαφορετική ημερομηνία που θα ορίσει η γραμματεία είναι αυτή που είναι σε ισχύ και που δεσμεύει τους φοιτητές του τμήματος. Επισημαίνεται ότι η γραμματεία διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί προς τον «Εύδοξο» τη μετακίνηση της καταληκτικής ημερομηνίας, απαραίτητα εντός του διαστήματος που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Ποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από πλευράς γραμματειών, για την εύρυθμη λειτουργία της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του ιδρύματος με αυτό του Ευδόξου;
  Οι γραμματείες των τμημάτων θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι κωδικοί των μαθημάτων στα δύο πληροφοριακά συστήματα να ταυτίζονται απόλυτα, πχ. θα πρέπει να προσέξουν ώστε τα γράμματα που απαρτίζουν τον κωδικό του μαθήματος να είναι είτε ελληνικοί είτε λατινικοί χαρακτήρες, να μην υπάρχουν κενά κοκ.
 5. Θα πρέπει τα διατμηματικά μαθήματα να είναι καταχωρισμένα και στα δύο προγράμματα σπουδών;
  Όχι. Αρκεί η γραμματεία του τμήματος στο οποίο προσφέρεται το διατμηματικό μάθημα, να έχει επιλέξει τη διασύνδεση με το εν λόγω τμήμα.
 6. Τι χρειάζεται για να γίνει προσθήκη ηλεκτρονικού συγγράμματος;
  Για την προσθήκη ηλεκτρονικού συγγράμματος, απαιτείται ο κωδικός του συγγράμματος στον Εύδοξο. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία, μπορείτε να βρείτε στο manual της Εφαρμογής Γραμματειών.
 7. Πώς μπορώ να κάνω ανάρτηση αρχείου CSV για την συμπλήρωση στοιχείων του προγράμματος σπουδών;
  Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αρχείο CSV. Για τη δημιουργία του, συστήνεται να γίνει χρήση του ελεύθερου λογισμικού Libreoffice και όχι του Microsoft Excel. Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία του αρχείου, υπάρχουν στο manual της Εφαρμογής Γραμματειών.
 8. Τι πρέπει να προσέξω για την ασφάλειά μου;
  Για τη δική σας ασφάλεια σας συνιστούμε να επιλέξετε έναν συνδυασμό από γράμματα, αριθμούς και σύμβολα για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό κωδικό πρόσβασης που δεν σχετίζεται με τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε για παράδειγμα να επιλέξτε μια τυχαία λέξη ή φράση και εισαγάγετε αριθμούς ή σύμβολα στην αρχή, στη μέση και στο τέλος (για παράδειγμα "m1awra1ap3tal0uda"). Η χρήση απλών λέξεων ή φράσεων όπως "password" ή "12345", θα πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, σε περίπτωση που συνδέεστε στο σύστημα από δημόσιο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι πάντα πατάτε το κουμπί "Αποσύνδεση" πάνω δεξιά στην οθόνη κατά την έξοδό σας και κλείνετε το φυλλομετρητή.
 9. Πως καταχωρίζονται τα μαθήματα που έχουν Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος;
  Κάθε τέτοιο μάθημα/θεματική ενότητα θα πρέπει να καταχωριστεί οπωσδήποτε ως ενιαίο μάθημα/θεματική ενότητα στο Εύδοξος.
 10. Μπορούν να διατεθούν ξενόγλωσσα Συγγράμματα μέσω του "Εύδοξος";
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελληνική βιβλιογραφία, που να καλύπτει την ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος/θεματικής ενότητας, μπορούν να προταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας του Ε.Α.Π., ύστερα από σχετική εισήγηση του Τομέα/Προγράμματος Σπουδών, ξενόγλωσσα συγγράμματα και να συμπεριληφθούν στον κατάλογο με την προϋπόθεση να αιτιολογείται ειδικά η ανάγκη διανομής τους. Ο διαθέτης αυτών των συγγραμμάτων πρέπει να έχει εγγραφεί στον «Εύδοξο» και να έχει δικαίωμα διανομής στην Ελλάδα. Ειδικά για τα ξενόγλωσσα Συγγράμματα σε τμήματα Ξένων Φιλολογιών, υπάρχει ειδικό καθεστώς για την προμήθεια αυτών των Συγγραμμάτων από το οικείο ίδρυμα μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών.
 11. Σε περίπτωση πολλαπλών προγραμμάτων, τα στοιχεία ποιου προγράμματος σπουδών θα καταχωριστούν από τη γραμματεία στις παραμέτρους διανομής;
  Εάν λειτουργούν παράλληλα περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών, στο ίδιο τμήμα, θα πρέπει να καταχωριστούν όλοι οι διαφορετικοί κωδικοί μαθημάτων, με τις αντίστοιχες επιλογές συγγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους διανομής, ο Μέγιστος αριθμός μαθημάτων υπολογίζεται σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών, ενώ για τον Μέγιστο αριθμό μαθημάτων στο Χειμερινό ή το Εαρινό εξάμηνο λαμβάνεται υπόψη ο μέγιστος αριθμός εκ των δύο.

Σημεία Διανομής

 1. Ποιος ορίζει το ωράριο λειτουργίας του σημείου διανομής;
  Το ωράριο λειτουργίας ορίζεται από το σημείο διανομής. Αφού συνδεθείτε με το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας, εισέρχεστε στην Κεντρική Σελίδα. Σε αυτήν επιλέγοντας «Στοιχεία Σημείου Διανομής», μπορείτε να μεταβάλλετε το ωράριο λειτουργίας και άλλα στοιχεία του Σημείου διανομλης ή/και του χρήστη.
 2. Ποια είναι η διαδικασία για την παράδοση συγγράμματος σε φοιτητή;
  Οδηγίες για την διαδικασία μπορείτε να βρείτε εδώ.
 3. Σε περίπτωση απώλειας του Ονόματος Χρήστη ή/και του Κωδικού Πρόσβασης τι μπορώ να κάνω;
  Από τη σελίδα όπου συνδέεστε με το ΚΠΣ μπορείτε να επιλέξετε «Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης». Στη συνέχεια αφού πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση email που είχατε καταχωρίσει κατά την εγγραφή σας στο σύστημα, θα σας αποσταλεί το Όνομα Χρήστη σας και ένας νέος Κωδικός Πρόσβασης άμεσα.
 4. Τι πρέπει να προσέξω για την ασφάλειά μου;
  Για τη δική σας ασφάλεια σας συνιστούμε να επιλέξετε ένα συνδυασμό από γράμματα, αριθμούς και σύμβολα για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό κωδικό πρόσβασης που δε σχετίζεται με τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε για παράδειγμα να επιλέξτε μια τυχαία λέξη ή φράση και εισαγάγετε αριθμούς ή σύμβολα στην αρχή, στη μέση και στο τέλος (για παράδειγμα "m1awra1ap3tal0uda"). Η χρήση απλών λέξεων ή φράσεων όπως "password" ή "12345", θα πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, σε περίπτωση που συνδέεστε στο σύστημα από δημόσιο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι πάντα πατάτε το κουμπί "Αποσύνδεση" πάνω δεξιά στην οθόνη κατά την έξοδό σας και κλείνετε το φυλλομετρητή.
 5. Σε περίπτωση απώλειας πρόσβασης στην κύρια διεύθυνση e-mail που δηλώθηκε κατά την εγγραφή, τι μπορώ να κάνω;
  Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών.
 6. Πού μπορώ να απευθυνθώ για περαιτέρω βοήθεια;
  Tο Γραφείο Αρωγής Χρηστών είναι διαθέσιμο να σας εξυπηρετήσει καθημερινά 9.00-17.00.

Διαθέτες Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων

 1. Ποιος μπορεί να εγγραφεί και να κάνει διανομή συγγραμμάτων ως Διαθέτης Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων
  Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να διαθέσει δωρεάν ηλεκτρονικά Βοηθήματα ή Σημειώσεις, για τα οποία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα, μπορεί να τις διαθέσει μέσω του Εύδοξος στους φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της επικράτειας καθώς και του Ε.Α.Π.
 2. Ποια είναι η διαδικασία μεταβολής στοιχείων του εκδότη αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης;
  Μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί και επιλέγοντας «Στοιχεία Εκδότη», μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία του Εκδότη ή/και του χρήστη.
 3. Σε περίπτωση απώλειας του Ονόματος Χρήστη ή/και του Κωδικού Πρόσβασης τι μπορώ να κάνω;
  Από τη σελίδα όπου συνδέεστε με το ΚΠΣ μπορείτε να επιλέξετε «Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης». Στη συνέχεια αφού πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση email που είχατε καταχωρίσει κατά την εγγραφή σας στο σύστημα, θα σας αποσταλεί το Όνομα Χρήστη σας και ένας νέος Κωδικός Πρόσβασης άμεσα.
 4. Τι πρέπει να προσέξω για την ασφάλειά μου;
  Για τη δική σας ασφάλεια σας συνιστούμε να επιλέξετε ένα συνδυασμό από γράμματα, αριθμούς και σύμβολα για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό κωδικό πρόσβασης που δε σχετίζεται με τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε για παράδειγμα να επιλέξτε μια τυχαία λέξη ή φράση και εισαγάγετε αριθμούς ή σύμβολα στην αρχή, στη μέση και στο τέλος (για παράδειγμα "m1awra1ap3tal0uda"). Η χρήση απλών λέξεων ή φράσεων όπως "password" ή "12345", θα πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, σε περίπτωση που συνδέεστε στο σύστημα από δημόσιο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι πάντα πατάτε το κουμπί "Αποσύνδεση" πάνω δεξιά στην οθόνη κατά την έξοδό σας και κλείνετε το φυλλομετρητή.
 5. Σε περίπτωση απώλειας πρόσβασης στην κύρια διεύθυνση e-mail που δηλώθηκε κατά την εγγραφή, τι μπορώ να κάνω;
  Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών.
 6. Πού μπορώ να απευθυνθώ για περαιτέρω βοήθεια;
  Tο Γραφείο Αρωγής Χρηστών είναι διαθέσιμο να σας εξυπηρετήσει καθημερινά 9.00-17.00.
ΕΔΕΤ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτική Cookies

Τα cookies επιτρέπουν μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης των λειτουργιών της εφαρμογής της δράσης "Υπηρεσία Διαχείρισης Διδακτικών Συγγραμμάτων - Εύδοξος". Κάνοντας κλικ στο "Εντάξει" ή χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την πολιτική cookies μας. Μάθε περισσότερα