Διαχείριση Μαθημάτων/Συγγραμμάτων

Προκειμένου οι φοιτητές να ενημερώνονται για τα προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός τους, καθώς και να δηλώνουν και να παραλαμβάνουν διδακτικά συγγράμματα που δικαιούνται, απαραίτητες καθίστανται οι ακόλουθες ενέργειες από τη γραμματεία του Τμήματός τους σε ετήσια βάση και αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή της στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα «Εύδοξος»:

1.__Εισαγωγή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος είτε χειροκίνητα, είτε μαζικά. Απαραίτητα στοιχεία είναι ο κωδικός, ο τίτλος, η περίοδος και το εξάμηνο διδασκαλίας του εκάστοτε μαθήματος.
2.__Καταχώριση των εγκεκριμένων προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων/ σειρών διδακτικών συγγραμμάτων.
3.__Συμπλήρωση των παραμέτρων διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων.
4.__Σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών άλλου Τμήματος του οικείου Ιδρύματος, εφόσον απαιτείται.

Επισημαίνεται ότι οι ακριβείς ημερομηνίες καταχώρισης του προγράμματος σπουδών, των προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων και των παραμέτρων διανομής στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα «Εύδοξος» ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πριν την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους.

Οδηγίες για τη διαδικασία Καταχώρισης Συγγραμμάτων θα βρείτε εδώ.

Η εφαρμογή της γραμματείας είναι διαθέσιμη εδώ

ΕΔΕΤ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτική Cookies

Τα cookies επιτρέπουν μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης των λειτουργιών της εφαρμογής της δράσης "Υπηρεσία Διαχείρισης Διδακτικών Συγγραμμάτων - Εύδοξος". Κάνοντας κλικ στο "Εντάξει" ή χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την πολιτική cookies μας. Μάθε περισσότερα