Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Οδηγίες Διανομής με Courier

Οδηγίες για τη Διανομή Βιβλίων με Courier

-    Αφού συνδεθεί στην εφαρμογή εκδότη, ο χρήστης μεταβαίνει στην καρτέλα "Διανομή με Courier".
-    Από τη λίστα "Κατάσταση", που βρίσκεται πάνω δεξιά στην σελίδα, μπορεί να επιλέξει μία από τις δυνατές καταστάσεις (Επιλεγμένο από φοιτητή, Προετοιμασία για αποστολή, Παραλήφθηκε από courier, Αναμονή παραλαβής από φοιτητή, Παραδόθηκε σε φοιτητή, Επιστράφηκε σε εκδότη, Ακυρώθηκε) ή να επιλέξει "ΟΛΕΣ" για να προβάλει όλες τις διανομές με Courier. Πατώντας "Επιλογή" εμφανίζεται η λίστα με τις διανομές με Courier που βρίσκονται στην επιλεγμένη κατάσταση.
-    Για κάθε Επιλεγμένο Βιβλίο από φοιτητή φαίνεται ο κωδικός και ο τίτλος του βιβλίου, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του φοιτητή και η κατάσταση της αποστολής.
-    Σε περίπτωση που έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία απόστολής του βιβλίου στο Φοιτητή φαίνεται στην τελευταία στήλη και ο αριθμός του voucher της αποστολής.
-    Οι καταχωρίσεις που βρίσκονται σε κατάσταση "Επιλεγμένο από φοιτητή" αναφέρονται σε βιβλία που έχουν επιλεγεί από φοιτητές, στους οποίους θα πρέπει να σταλούν μέσω Courier, και εκκρεμεί να εκκινήσει η διαδικασία αποστολής τους από το χρήστη.
-    Σημειώνεται ότι εφ' όσον δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία αποστολής τους είναι στη διακριτική ευχέρεια του φοιτητή να αλλάξει την επιλογή του συγκεκριμένου βιβλίου.
-    Για να εκκινήσει τη διαδικασία αποστολής κάποιου/ων βιβλίου/ων, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το βιβλίο/βιβλία (πατώντας πάνω τους διαδοχικά) και στη συνέχεια να πατήσει το κουμπί "Εναρξη Αποστολής των Επιλεγμένων Βιβλίων".
-    Αυτομάτως, η κατάσταση των επιλεγμένων βιβλίων θα αλλάξει σε "Προετοιμασία για αποστολή". Σημειώνεται ότι από τη στιγμή αυτή η επιλογή του φοιτητή οριστικοποιείται.

Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα, ο εκδότης πρέπει να προχωρήσει στα παρακάτω βήματα εκτύπωσης και συσκευασίας πριν την παράδοση των συγγραμμάτων στο υποκατάστημα της εταιρείας Courier.

-    Για τις καταχωρίσεις που βρίσκονται σε κατάσταση "Προετοιμασία για αποστολή", θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αποστολής των αντίστοιχων βιβλίων στους φοιτητές:
1. Κάθε βιβλίο θα πρέπει να συσκευαστεί ξεχωριστά σε ειδική νάυλον συσκευασία.
2. Ο χρήστης, αφού επιλέξει μία ή περισσότερες καταχωρίσεις (από αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση "Προετοιμασία για αποστολή), επιλέγει "Εκτύπωση Ετικετών", οπότε και εξάγεται ένα αρχείο PDF το οποίο περιλαμβάνει τις ετικέτες αποστολής (voucher) για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί (μέχρι 3 ετικέτες ανά σελίδα, κάθε μία εκ των οποίων αναγράφει τα απαραίτητα στοιχεία για την αποστολή ενός εκ των επιλεγμένων βιβλίων). Ο χρήστης θα πρέπει να εκτυπώσει το αρχείο αυτό και να επικολλήσει κατάλληλα την κάθε ετικέτα στο βιβλίο στο οποίο αντιστοιχεί.
3. Τέλος, ο χρήστης θα πρέπει να παραδόσει τα συσκευασμένα βιβλία στο υποκατάστημα της εταιρείας Courier με το οποίο συνεργάζεται.

-    Ακολούθως, ο χρήστης θα μπορεί να ενημερώνεται από τη στήλη "Κατάσταση" σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κάθε αποστολή.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εταιρεία Courier (ACS): 801 - 500 - 1111

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0