Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Παράδοση Συγγραμμάτων

Οδηγίες Παράδοσης Συγγραμμάτων

___-__Ο χρήστης του Σημείου Διανομής μεταβαίνει στην εφαρμογή Σημείου Διανομής του Εύδοξος.
___-__Εισάγει στα αντίστοιχα πεδία τα στοιχεία που έχουν επιλεγεί κατά τη δημιουργία του λογαριασμού στο Εύδοξος (Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης).
___-__Πατώντας «Είσοδος», ο χρήστης εισέρχεται στην Εφαρμογή Σημείου Διανομής και μεταφέρεται στη σελίδα "Παράδοση Βιβλίου".
___-__Στο αριστερό μέρος της σελίδας φαίνονται τα στοιχεία του Σημείου Διανομής καθώς και οδηγίες για τη χρήση της σελίδας.
___-__Ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει ένα 12ψήφιο PIN καθώς και τα τελευταία 4 ψηφία του εγγράφου ταυτοπροσωπίας του φοιτητή (αστυνομική ή ακαδημαϊκή ταυτότητα ή διαβατήριο ) στα αντίστοιχα πεδία και πατώντας "Εμφάνιση" να προβάλει τα βιβλία, τα οποία έχει δηλώσει ο φοιτητής, στον οποίο αντιστοιχεί το PIN.
___-__Πατώντας το κουμπί που βρίσκεται δίπλα από κάποιο βιβλίο, καταγράφεται στο σύστημα η παραλαβή του από το φοιτητή.
___-__Τέλος, πατώντας το κουμπί "Επιστροφή - Νέα Παράδοση", ο χρήστης μεταφέρεται πίσω στη σελίδα "Παράδοση Βιβλίου".
___-__Πατώντας το κουμπί "Εκδότες - Βιβλία", το οποίο βρίσκεται πάνω, αριστερά στη σελίδα, ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα "Στοιχεία Εκδοτών".
___-__Επιλέγοντας έναν Εκδότη από τη λίστα Εκδότες, εμφανίζεται ένας πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα βιβλία του συγκεκριμένου Εκδότη που διανέμονται από το Σημείο Διανομής, καθώς επίσης το διαθέσιμο απόθεμα και τον αριθμό των βιβλίων που έχουν ήδη παραδοθεί σε φοιτητές.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Σημείου Διανομής μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0