Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Καταχώριση Δωρεάν Ηλεκτρονικών Σημειώσεων

Κάθε Διαθέτης Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων που έχει περάσει τη διαδικασία της πιστοποίησης μπορεί να καταχωρίσει στο σύστημα τα Βοηθήματα ή και Σημειώσεις του.

Για τη διαδικασία αυτή ο Διαθέτης Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων (χρήστης):

1.    Μεταβαίνει στην εφαρμογή διαθετών της δράσης "Εύδοξος" όπου και συνδέεται εισάγοντας το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.

2.    Αφού συνδεθεί στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, επιλέγει την καρτέλα «Δωρεάν Ηλεκτρονικά Βοηθήματα και Σημειώσεις». Εκεί μπορεί να κάνει απ'ευθείας καταχώριση των Βοηθημάτων ή και Σημειώσεών του μέσω ειδικής φόρμας.

3.    Ο χρήστης συμπληρώνει στη φόρμα τα πεδία:

-    Τίτλος (Υποχρεωτικό πεδίο)

-    Συγγραφείς (Υποχρεωτικό πεδίο)

-    Λέξεις κλειδιά

-    Αριθμός Έκδοσης

-    Υπότιτλος

-    Έτος Έκδοσης

-    Άδεια Χρήσης

-    Ιστοσελίδα

4.    Επίσης ανεβάζει σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή:

-    Εξώφυλλο (.jpeg, .jpg, .png ή .gif)

-    Πίνακα Περιεχομένων (pdf)

-    Πλήρες Κείμενο

5.   Πατώντας «Αποθήκευση» το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία των Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων ή Σημειώσεων στο ΚΠΣ.

6.    Πλέον ο χρήστης μπορεί να δει μία λίστα των καταχωρίσεών του καθώς και τα στοιχεία τους, όπως υπάρχουν στο ΚΠΣ

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0