Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Διαδικασία Εγγραφής Διαθέτη Δωρεάν Ηλεκτρονικών Σημειώσεων

Για να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα, κάθε  Διαθέτης Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων πρέπει να περάσει μια απλή διαδικασία πιστοποίησης.

1.   O Διαθέτης Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων (χρήστης), εισέρχεται στην ιστοσελίδα εγγραφής

2.    Κατόπιν καλείται να συμπληρώσει τα πεδία:

-     Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης, με τα οποία θα μπορεί να εισέρχεται στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) για να καταχωρίζει Ηλεκτρονικά Βοηθήματα και Σημειώσεις, καθώς και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιβεβαίωση του λογαριασμού του

-    Αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδα

-    Ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail) του Διαθέτη Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων

-    Αφού ο χρήστης επιλέξει «Αποδέχομαι τους  Όρους και Προϋποθέσεις του προγράμματος «Εύδοξος»» και πατήσει «Δημιουργία Λογαριασμού», το σύστημα θα αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση λογαριασμού ένα e-mail με οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού.

-     Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την ενεργοποίηση θα μπορεί δίνοντας το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης που επέλεξε να εισέλθει στο λογαριασμό του μέσω της ιστοσελίδας εγγραφής

-     Κατά την πρώτη του είσοδο, θα του ζητηθεί να εκτυπώσει μία Βεβαίωση Συμμετοχής, την οποία θα πρέπει να στείλει υπογεγραμμένη από τον ίδιο σε έναν αριθμό fax στον αριθμό που θα του υποδεικνύεται στη Βεβαίωση Συμμετοχής μαζί με ένα αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

3.    Μόλις το σύστημα επεξεργαστεί τη «Βεβαίωση Συμμετοχής» και πιστοποιήσει τα στοιχεία του Διαθέτη Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων, θα του αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail

4.    Στο εξής ο συγκεκριμένος Διαθέτης Δωρεάν Ηλεκτρονικών Βοηθημάτων και Σημειώσεων θα είναι πιστοποιημένος για πρόσβαση στο σύστημα με το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης που δηλώθηκαν

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0