Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Πληροφορίες

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στον Εύδοξο μέσω της ιστοσελίδας εγγραφής.

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και πιστοποίησης, μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή βιβλιοθηκών.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0