Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Εκδότες

Διαδικασία Εγγραφής Εκδοτών
Κάθε εκδοτικός οίκος ή αυτοεκδότης αρχικά θα πρέπει να εγγραφεί και να πιστοποιηθεί προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ), μέσω μιας απλής διαδικασίας, από την ιστοσελίδα εγγραφής.

Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης θα βρείτε εδώ.

Διαδικασία Καταχώρισης Συγγραμμάτων από Εκδοτικούς Οίκους και Αυτοεκδότες
Κάθε εκδοτικός οίκος ή αυτοεκδότης ο οποίος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της πιστοποίησης μπορεί να καταχωρίσει στην Κεντρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) τα συγγράμματά του, μέσω της εφαρμογής Εκδοτών.

Οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρισης συγγραμμάτων θα βρείτε εδώ.

 

Αναλυτικές οδηγίες για την επιλογή των σημείων διανομής και την αντιστοίχισή τους με τα επιλεγμένα συγγράμματα μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εύδοξος

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0