Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ
Γραμματείες Τμημάτων

Εγγραφή Γραμματειών Τμημάτων

Η Γραμματεία κάθε ακαδημαϊκού τμήματος θα πρέπει να εγγραφεί και να πιστοποιηθεί στην αρχή του έργου, για να αποκτήσει πρόσβαση στο ΚΠΣ, μέσω της ιστοσελίδας εγγραφής.

Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης θα βρείτε εδώ.

Διαδικασία Καταχώρισης Μαθημάτων - Εγκεκριμένων Συγγραμμάτων από Γραμματείες

Η Γραμματεία μετά την πιστοποίηση της πρέπει να καταχωρίσει στο σύστημα το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και τη λίστα των συγγραμμάτων που έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα για όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μέσω της εφαρμογής Γραμματειών. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιόδων.

Οδηγίες για τη διαδικασία Καταχώρισης Συγγραμμάτων θα βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0