Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Οδηγίες Καταχώρισης Μαθημάτων/Συγγραμμάτων από τις Γραμματείες

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής γραμματειών θα βρείτε εδώ.

Τις τεχνικές οδηγίες μαζικής εισαγωγής μαθημάτων από τις Γραμματείες των Τμημάτων θα βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0