Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Την επιστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορά στις οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και διευκρινήσεις σε θέματα διανομής συγγραμμάτων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0