Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Πληροφορίες

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στον Εύδοξο μέσω της ιστοσελίδας εγγραφής.

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και πιστοποίησης, μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή βιβλιοθηκών.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0