Αρχική Σελίδα


ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Κοστολόγηση

Κοστολογήσεις από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Τα συγγράμματα που θα συμπεριληφθούν στις διανομές από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 κοστολογούνται βάσει του ΦΕΚ Β2433/05.08.2016 (ΚΥΑ 125768/Ζ1 05.08.2016: Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων).

Η τιμή κοστολόγησης των συγγραμμάτων υπολογίζεται από τους Διαθέτες των συγγραμμάτων οι οποίοι οφείλουν να την αναρτήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά την εισαγωγή του συγγράμματος.

Κοστολογήσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη μέχρι και το 2015-16

Οι διανομές των συγγραμμάτων τιμολογούνται βάσει της Κ.Υ.Α. Φ.12/97315/Β3, από την έναρξη ισχύος της έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Ηλεκτρονικές αιτήσεις κοστολόγησης μέσω του Ευδόξου, υποβάλλονταν για βιβλία τα οποία δεν είχαν κοστολογηθεί στο παρελθόν αλλά είχαν διανεμηθεί κατά τα παρελθόντα ακαδημαϊκά έτη ή είχαν συμπεριληφθεί στα προτεινόμενα συγγράμματα κάποιου τμήματος για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος.

Πρακτικά Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων

Πρακτικό 6/2016 ΚΥΑ 154029/Z1 21-09-2016

Πρακτικό 6α/2016 152022/Z1 19-09-2016

Πρακτικό 5/2016 KYA 115889/Z1 14-07-2016

Πρακτικό 4/2016 KYA 101723/Z1 22-06-2016

Πρακτικό 3/2016 ΚΥΑ 78765/Z1 17-05-2016

Πρακτικό 2/2016 ΚΥΑ 30167/Z1 22-02-2016

Πρακτικό 1/2016 ΚΥΑ 21744/Z1 09-02-2016

Πρακτικό 7/2015 ΚΥΑ 4383/Z1 14-01-2016

Πρακτικό 6 2015 ΚΥΑ 195870/Ζ1 02-12-2015

Πρακτικό 5/2015 ΚΥΑ 173097/Z1 30-10-2015

Πρακτικό 4/2015 ΚΥΑ 162140/Ζ1 14-10-2015

Πρακτικό 3/2015 ΚΥΑ 160052/Ζ1 12-10-2015

Πρακτικό 2/2015 ΚΥΑ 147681/Ζ1 21-9-2015

Πρακτικό 1/2015 ΚΥΑ 147679/Z1 21-9-2015

Πρακτικό 3α/2014 KΥA Φ.12/127474/Β3 08-08-2014

Πρακτικό 3/2014 KΥA Φ.12/124944/Β3 5-8-2014

Πρακτικό 2/2014 KΥA Φ.12/66805/Β3 30-4-2014

Πρακτικό 1β/2014 KΥA Φ.12/27750/Β3 26-2-2014

Πρακτικό 1α/2014 ΚΥA Φ.12/27748/Β3 26-2-2014

Πρακτικό 1/2014 KΥA Φ.12/15899/Β3 5-2-2014

Πρακτικό 6α/2013 KΥA Φ.12/170875/Β3 11-11-2013

Πρακτικό 6/2013 KΥA Φ.12/170880/Β3 11-11-2013

Πρακτικό 5/2013 ΚΥΑ Φ.12/110701/Β3 9-8-2013

Πρακτικό 4/2013 ΚΥΑ Φ.12/98102/Β3 19-7-2013

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την αίτηση με Α/Α 5544

Πρακτικό 4α/2013 ΚΥΑ Φ.12/111459/Β3 12-8-2013

Πρακτικό 3/2013 ΚΥΑ Φ.12/83942/Β3 20-6-2013

Πρακτικό 2/2013 ΚΥΑ Φ.12/58525/Β3 26-4-2013

Πρακτικό 1/2013 ΚΥΑ Φ.12/31532/Β3 6-3-2013

Πρακτικό 15/2012 ΚΥΑ Φ.12/31530/Β3 6-3-2013

Πρακτικό 14/2012 ΚΥΑ Φ.12/5514/Β3 16-1-2013

Πρακτικό 13/2012 ΚΥΑ Φ.12/151324/Β3 30-11-2012

Πρακτικό 12/2012 ΚΥΑ Φ.12/143942/Β3 16-11-2012

Πρακτικό 11/2012 ΚΥΑ Φ.12/143940/Β3 16-11-2012

Πρακτικό 11α/2012 ΚΥΑ Φ.12/125331/Β3 15-10-2012

Πρακτικό 10/2012 ΚΥΑ 95036/Ε5 21-8-2012

Πρακτικό 10α/2012 ΚΥΑ Φ.12/92551/Β3 9-8-2012

Πρακτικό 9/2012 ΚΥΑ Φ12/81410/Β3 16-7-2012

Πρακτικό 8/2012 ΚΥΑ Φ.12/74162/Β3 2-7-2012

Πρακτικό 6/2012 ΚΥΑ Φ.12/74160/Β3 2-7-2012

Πρακτικό 2/2012 ΚΥΑ  Φ.12/37005/Β3 3-4-2012

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την αίτηση με Α/Α 196

Πρακτικό 1/2012 ΚΥΑ  Φ.12/17937/Β3 20-2-2012

Πρακτικό 11/2011 ΚΥΑ  Φ.12/ 145143 /Β3 19-12-2011

Πρακτικό 10/2011 ΚΥΑ  Φ.12/ 145141 /Β3 19-12-2011

Πρακτικό 9α/2011 ΚΥΑ  Φ.12/ 106951 /Β3 16-9-2011

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0