Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Κοινή Υπουργική Απόφαση ενίσχυσης βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι., μακροχρόνιου δανεισμού διδακτικών συγγραμμάτων και λοιπών διατάξεων κοστολόγησης

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση για θέματα που αφορούν την ενίσχυση βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι., το μακροχρόνιο δανεισμό διδακτικών συγγραμμάτων και λοιπές διατάξεις κοστολόγησης μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0