Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Παράταση Περιόδου Δηλώσεων και Διανομής Συγγραμμάτων 12-01-2017

Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα την παράταση της περιόδου δήλωσης και διανομής των συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του 2016-2017 μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0