Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Πρόσκληση για εγγραφή Γραμματειών στο πρόγραμμα "Εύδοξος"

Η πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας για εγγραφή των Γραμματειών στο Πρόγραμμα "Εύδοξος", μπορεί να βρεθεί εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0