Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Υπουργική Απόφαση διανομής Συγγραμμάτων

Την Υπουργική Απόφαση που αφορά τη δωρεάν διανομή Συγγραμμάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0