Αρχική Σελίδα

ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Εκκρεμείς Πληρωμές Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων

Την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την εκκαθάριση εκκρεμών πληρωμών Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων προηγούμενων ετών μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0