Αρχική Σελίδα


ΑΤΛΑΣ - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης
Accessible Multi-modal Electronic Library
Εγκύκλιος για εκκαθάριση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων

Την εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ για την εκκαθάριση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων του ακαδημαϊκού έτους 2010-11 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εκτός αν γίνεται ειδικότερη αναφορά, το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike Greece 3.0